Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/765 0709-872281 Gravearbeid BRUNLABAKKEN LARSEN MASKIN v/Harald Larsen 19.10.2016 31.12.2017
16/794 0709-872687 Gravearbeid SIGNALVEIEN KAARE MORTENSEN AS 02.11.2016 01.11.2017
16/795 0709-872688 Gravearbeid TROLLVEIEN KAARE MORTENSEN AS 02.11.2016 01.11.2017
16/796 0709-872689 Gravearbeid ASKELADDVEIEN KAARE MORTENSEN AS 02.11.2016 01.11.2017
16/839 0709-873158 Gravearbeid FOSSERØDKROKEN SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 23.11.2016 31.10.2017
17/20 0709-873921 Gravearbeid NANSETGATA BYGG OG MASKIN AS 16.01.2017 30.04.2018
17/29 0709-874034 Gravearbeid LARSEN MASKIN AS 11.01.2017 01.01.2018
17/38 0709-874063 Gravearbeid BREKKEGATA LARVIK KOMMUNE 12.01.2017 27.10.2017
17/80 0709-874372 Gravearbeid HUSEBYKROKEN BJØRN & ØYVIND TVETER AS 24.02.2017 26.02.2018
17/96 0709-874507 Gravearbeid KIRKEFJERDINGEN LARVIK KOMMUNE 08.02.2017 06.11.2017
17/123 0709-874695 Gravearbeid BLÅBAKKEN H & K SANDNES AS 16.02.2017 30.11.2017
17/135 0709-874766 Gravearbeid BARKEVIKVEIEN MARTHINSEN & DUVHOLT AS 06.03.2017 02.04.2018
17/142 0709-874857 Gravearbeid HELGEROVEIEN BJØRN & ØYVIND TVETER AS 28.02.2017 15.11.2017
17/152 0709-874927 Gravearbeid AGNES ALLÉ BJØRN & ØYVIND TVETER AS 06.03.2017 31.10.2017
17/154 0709-874931 Gravearbeid BRUNLAVEIEN ENTREPRENØRTEKNIKK AS 06.03.2017 13.11.2017
17/336 0709-875838 Gravearbeid GREVEVEIEN ARNE ENGELSTAD AS 02.05.2017 30.11.2017
17/378 Jerpeveien Gravearbeid JERPEVEIEN LARSEN MASKIN AS 16.05.2017 31.08.2018
17/403 Opparbeidelse av nytt park anlegg Gravearbeid BUGGES GATE LARVIK KOMMUNE 31.05.2017 25.10.2017
17/449 Bytte sluk og reasfaltere gangvei Gravearbeid ØSTRE HAGAVEI LARVIK KOMMUNE 13.06.2017 27.10.2017
17/470 Bytte brannhydrant Gravearbeid SPORTSVEIEN LARVIK KOMMUNE 15.06.2017 14.11.2017
17/481 Brunlabakken 28 - boligtomt Gravearbeid BRUNLABAKKEN ARNE OLAV LUND AS 07.07.2017 21.12.2018
17/489 Hovland Platå Gravearbeid FROSTVEDTVEIEN ARNADAL ANLEGG AS 03.07.2017 22.12.2017
17/514 kolapset kloakk ledning Gravearbeid TORDENSKJOLDS GATE LARVIK KOMMUNE 30.06.2017 07.11.2017
17/569 ny 4 mannsbolig Gravearbeid HEIBERGS GATE OLE M MANVIK 01.08.2017 01.01.2018
17/573 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid amundrødbakken MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 03.08.2017 31.10.2017
1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as