Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/765 0709-872281 Gravearbeid BRUNLABAKKEN LARSEN MASKIN v/Harald Larsen 19.10.2016 31.12.2017
17/20 0709-873921 Gravearbeid NANSETGATA BYGG OG MASKIN AS 16.01.2017 30.04.2018
17/29 0709-874034 Gravearbeid LARSEN MASKIN AS 11.01.2017 01.01.2018
17/80 0709-874372 Gravearbeid HUSEBYKROKEN BJØRN & ØYVIND TVETER AS 24.02.2017 26.02.2018
17/135 0709-874766 Gravearbeid BARKEVIKVEIEN MARTHINSEN & DUVHOLT AS 06.03.2017 02.04.2018
17/142 0709-874857 Gravearbeid HELGEROVEIEN BJØRN & ØYVIND TVETER AS 28.02.2017 19.12.2017
17/154 0709-874931 Gravearbeid BRUNLAVEIEN ENTREPRENØRTEKNIKK AS 06.03.2017 01.01.2018
17/378 Jerpeveien Gravearbeid JERPEVEIEN LARSEN MASKIN AS 16.05.2017 31.08.2018
17/481 Brunlabakken 28 - boligtomt Gravearbeid BRUNLABAKKEN ARNE OLAV LUND AS 07.07.2017 21.12.2018
17/489 Hovland Platå Gravearbeid FROSTVEDTVEIEN ARNADAL ANLEGG AS 03.07.2017 22.12.2017
17/569 ny 4 mannsbolig Gravearbeid HEIBERGS GATE OLE M MANVIK 01.08.2017 01.01.2018
17/589 Løveskogen 12 Gravearbeid LØVESKOGEN KJETIL HÅKESTAD DALE 08.08.2017 30.06.2018
17/612 Anatol podziewski Gravearbeid Frostvetveien LARSEN MASKIN AS 14.08.2017 31.12.2017
17/620 Avfallskonteinere Vinjesvei Gravearbeid BYSKOGVEIEN H & K SANDNES AS 24.08.2017 01.01.2018
17/651 stolper kjose Gravearbeid KJOSEVEIEN KAARE MORTENSEN AS 24.08.2017 31.12.2017
17/657 Inges gate 6 Gravearbeid INGES GATE LARSEN MASKIN AS 14.09.2017 15.12.2017
17/673 Stolper bøkeskogen Gravearbeid Dalheimveien KAARE MORTENSEN AS 01.09.2017 31.12.2017
17/683 Veilys byskogen Gravearbeid FROSTVEDTVEIEN KAARE MORTENSEN AS 11.09.2017 31.12.2017
17/693 Stolper Brunlanes Gravearbeid AMUNDRØDVEIEN KAARE MORTENSEN AS 11.09.2017 31.12.2017
17/694 Veilys Skrenten mm Gravearbeid Skrenten KAARE MORTENSEN AS 11.09.2017 31.12.2017
17/699 Nevlunghavn etappe 1 VVA Gravearbeid Karibakken BJØRN & ØYVIND TVETER AS 18.09.2017 01.06.2018
17/701 Kabelfeil Brunlaveien 3 Gravearbeid BRUNLAVEIEN KAARE MORTENSEN AS 12.09.2017 31.12.2017
17/703 Graving av kabel Gravearbeid HERMAN WILDENVEYS GATE ENTREPRENØRTEKNIKK AS 05.09.2017 02.01.2018
17/704 Graving til høspentkabel Gravearbeid HERMAN WILDENVEYS GATE ENTREPRENØRTEKNIKK AS 06.09.2017 02.01.2018
17/720 Tenvikveien 33 Gravearbeid TENVIKVEIEN SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 13.09.2017 22.12.2017
1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as