Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/577 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid AMUNDRØDBAKKEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 03.08.2017 31.10.2017
17/579 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid AMUNDRØDVEIEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 03.08.2017 31.10.2017
17/580 amundrødveien Gravearbeid AMUNDRØDVEIEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 03.08.2017 31.10.2017
17/581 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid AMUNDRØDVEIEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 07.08.2017 31.10.2017
17/582 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid AMUNDRØDVEIEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 07.08.2017 31.10.2017
17/583 fiberutbygging helgeroa/nevlunghavn Gravearbeid SØNDERSRØDVEIEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 07.08.2017 31.10.2017
17/589 Løveskogen 12 Gravearbeid LØVESKOGEN KJETIL HÅKESTAD DALE 08.08.2017 20.11.2017
17/612 Anatol podziewski Gravearbeid Frostvetveien LARSEN MASKIN AS 14.08.2017 31.12.2017
17/620 Avfallskonteinere Vinjesvei Gravearbeid BYSKOGVEIEN H & K SANDNES AS 24.08.2017 31.10.2017
17/622 Bytte masse i vei Gravearbeid Badeparken LARVIK KOMMUNE 21.08.2017 27.10.2017
17/625 Stolper Vikerøyveien Gravearbeid Vikveien KAARE MORTENSEN AS 21.08.2017 31.10.2017
17/645 strandebakken 74-86 Gravearbeid STRANDEBAKKEN MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 25.08.2017 30.10.2017
17/650 Opparbeidelse av VVA for Gartnerløkka boligfelt Gravearbeid REKKEVIKLØKKA BJØRN & ØYVIND TVETER AS 28.08.2017 31.10.2017
17/651 stolper kjose Gravearbeid KJOSEVEIEN KAARE MORTENSEN AS 24.08.2017 31.12.2017
17/652 Bytte stikkrenner Gravearbeid Vestmarkveien LARVIK KOMMUNE 28.08.2017 20.10.2017
17/653 Garasje Gravearbeid HERREGÅRDSBAKKEN BYGG OG MASKIN AS 31.08.2017 01.12.2017
17/655 Jonas lies vei 17 Gravearbeid JONAS LIES VEI H & K SANDNES AS 01.09.2017 30.11.2017
17/656 Garasje vinjesvei 32 Gravearbeid VINJES VEI LARSEN MASKIN AS 29.08.2017 30.10.2017
17/657 Inges gate 6 Gravearbeid INGES GATE LARSEN MASKIN AS 14.09.2017 15.12.2017
17/669 Bytte overvannsledning Gravearbeid SKOGVEIEN LARVIK KOMMUNE 04.09.2017 03.11.2017
17/671 Dr. Holms vei 69 Gravearbeid DR HOLMS VEI TOM HVAAL AS 30.08.2017 30.10.2017
17/673 Stolper bøkeskogen Gravearbeid Dalheimveien KAARE MORTENSEN AS 01.09.2017 31.12.2017
17/674 bytte av va Gravearbeid GÅRDSBAKKEN MASKIN ENTREPRENØR Roger Støtvig 30.08.2017 31.10.2017
17/677 Overvann MåneJordet Fra Pompesump Ny E-18 Gravearbeid GOPLEDALSVEIEN MARTHINSEN & DUVHOLT AS 31.08.2017 30.11.2017
17/683 Veilys byskogen Gravearbeid FROSTVEDTVEIEN KAARE MORTENSEN AS 11.09.2017 31.12.2017
< 1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as