Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/877 Frostvedtvn. 16 Gravearbeid Frostvedtveien H & K SANDNES AS 02.11.2017 15.12.2017
17/878 Råtestolper Håkonsgate/Markveien Gravearbeid Håkons gate KAARE MORTENSEN AS 06.11.2017 22.12.2017
17/886 Svaleveien 23 Gravearbeid Svaleveien H & K SANDNES AS 01.11.2017 22.12.2017
17/893 Strømkabel - Floskjærveien 31 Gravearbeid Floskjærveien TOM HVAAL AS 08.11.2017 31.12.2017
17/898 Kveldeveien 288 Gravearbeid Kveldeveien SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 03.11.2017 22.12.2017
17/901 Gamle Kongevei 35b Gravearbeid Gamle Kongevei H & K SANDNES AS 13.11.2017 15.12.2017
17/903 Grøfte lang Sanniveien Gravearbeid Sanniveien LARVIK KOMMUNE 13.11.2017 23.12.2017
17/910 Kråkefjellveien Gravearbeid Kråkefjellveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 13.11.2017 15.12.2017
17/911 Kvelde Syd - Kveldeveien 205 -231 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/912 Kvelde Syd - Kveldeveien 180 - 202 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/913 Omr. Kvelde Syd - Kveldeveien 171 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/914 Omr. Kvelde Syd - Kveldeveien 115 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/915 Omr. Kvelde Syd - Kveldeveien 61 - 102 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/916 Omr. Kvelde Syd - Kveldeveien 26 - 55 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/917 Omr. Kvelde Syd - Kveldeveien 2 - 26 Gravearbeid Kveldeveien TOM HVAAL AS 16.11.2017 31.01.2018
17/923 Nedsetting av Oljeskiller Gravearbeid Brannvaktsgate LARSEN MASKIN AS 15.11.2017 31.12.2017
17/925 Kabel Gravearbeid Rakkeveien TL MASKIN Tore Larsen 28.11.2017 31.12.2017
17/926 Løveskogen 4 Gravearbeid Løveskogen KAARE MORTENSEN AS 20.11.2017 31.12.2017
17/927 ftth helgeroa dp5 Gravearbeid Ollestien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 15.11.2017 31.05.2018
17/932 Ladestasjoner Gravearbeid Strandpromenaden OLE M MANVIK 20.11.2017 12.01.2018
17/934 Hegdalveien 87 Gravearbeid Hegdalveien TOM HVAAL AS 20.11.2017 31.01.2018
17/935 Hovlandveien 96 Gravearbeid Hovlandveien TOM HVAAL AS 17.11.2017 31.12.2017
17/937 Furuåsen 18 Gravearbeid Furuåsen ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 04.12.2017 20.12.2017
17/947 Husebykroken omsorgsboliger Gravearbeid Kirkefjerdingen BJØRN & ØYVIND TVETER AS 22.11.2017 30.06.2018
17/949 DHL Gravearbeid Elveveien SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 20.11.2017 23.02.2018
< 1 2 3 4 >
©2017 Geomatikk as