Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/3273 Omr. Torstrand - Bugges gate Gravearbeid Bugges gate TOM HVAAL AS 13.06.2018 13.09.2018
18/3274 Solstad Varden etappe 3 VVA Gravearbeid Herman Wildenveys gate KAARE MORTENSEN AS 11.06.2018 05.10.2018
18/3275 Omr. Torstrand - Tordenskjolds gate Gravearbeid Tordenskjolds gate TOM HVAAL AS 13.06.2018 13.09.2018
18/3276 Omr. Torstrand - Skiringsalsgata Gravearbeid Skiringsalsgata TOM HVAAL AS 13.06.2018 13.09.2018
18/3278 Omr. Torstrand - Strandgata Gravearbeid Strandgata TOM HVAAL AS 13.06.2018 13.09.2018
18/3290 SIEBEL 99669297 (Agnesåsen 4) Gravearbeid Agnesåsen GDA AS 18.06.2018 31.08.2018
18/3292 Karen Sognsvei 33 Gravearbeid Karen Sogns vei GDA AS 18.06.2018 31.08.2018
18/3296 105774 Framveien Larvik Gravearbeid Frankendalsbakken LÅGEN MASKIN AS 02.07.2018 21.09.2018
18/3297 Omr. Østbyveien - Bjønnmyråsen 2 - 6 Gravearbeid Bjønnmyråsen TOM HVAAL AS 13.06.2018 13.09.2018
18/3299 Industriveien - Rette opp nodebygg Gravearbeid Industriveien TOM HVAAL AS 21.06.2018 21.08.2018
18/3300 AC-Sanering Gravearbeid Sanniveien H & K SANDNES AS 19.06.2018 07.09.2018
18/3303 Vannlekasje Granveien Gravearbeid granveien LARVIK KOMMUNE 26.06.2018 27.09.2018
18/3308 Østre Halsen skole Gravearbeid Halsegata OLAV KRISTIAN OPPEDAL 27.06.2018 31.08.2018
18/3329 Blåklokkevn.9 Gravearbeid Blåklokkeveien H & K SANDNES AS 03.07.2018 31.08.2018
18/3351 Hølen - ny parkeringsplass Gravearbeid Oterøyveien KAARE MORTENSEN AS 30.07.2018 01.10.2018
18/3352 Busslomme Tveteneveien Gravearbeid Tveteneveien KAARE MORTENSEN AS 30.07.2018 30.09.2018
18/3369 Sigursgate 13 Gravearbeid Sigurds gate LARSEN MASKIN AS 10.07.2018 01.09.2018
18/3397 Påkjørt veilysmast Thor Heyerdalsgate X Yttersøveien Gravearbeid Lilleberg KAARE MORTENSEN AS 30.07.2018 31.08.2018
18/3403 gartnerløkka, larvik Gravearbeid Rekkevikhågan MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 26.07.2018 31.08.2018
18/3409 Steinveien Gravearbeid Steinveien SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 01.08.2018 21.12.2018
18/3418 Violveien 32 Gravearbeid Violveien H & K SANDNES AS 30.07.2018 07.09.2018
18/3420 berit rønning Gravearbeid bjørnsonsvei LIBERG AS 30.07.2018 24.08.2018
18/3425 Løkka 23 Gravearbeid Løkka TOM HVAAL AS 30.07.2018 30.08.2018
18/3427 Skjøtehull,kum på grense mellom kommune/SVV,Kleiverveien ,Eltel Gravearbeid Kleiverveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 30.07.2018 17.09.2018
18/3428 Ivar Gravearbeid Hovlandveien TL MASKIN Tore Larsen 31.07.2018 01.10.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as