Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/2916 vannlekkasje Gravearbeid Tagtvedtveien LARVIK KOMMUNE 17.12.2017 22.06.2018
18/2925 Utbedring VA Løveskogen Gravearbeid Løveskogen ENTREPRENØRTEKNIKK AS 08.01.2018 28.02.2018
18/2933 Stolper Skiensveien Gravearbeid Skiensveien KAARE MORTENSEN AS 11.01.2018 29.06.2018
18/2940 ladestasjon Gravearbeid Alfr Andersens gate OLE M MANVIK 09.01.2018 25.05.2018
18/2942 Mangelrødåsen 17 Gravearbeid Mangelrødåsen SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 11.01.2018 01.06.2018
18/2947 Stolper Gon, Gloppe, Skreppestad og Valby Gravearbeid Ivar Hesselbergsvei KAARE MORTENSEN AS 16.01.2018 15.06.2018
18/2950 Berganmoen Industrifelt Gravearbeid Lågendalsveien CARL C FON AS 20.11.2017 01.06.2018
18/2951 Viksfjord Brygge Gravearbeid Gnr/Bnr: 1038/1 BJØRN & ØYVIND TVETER AS 24.01.2018 28.02.2019
18/2953 Sette ned kum i fortau,grave inn til bygg, Rådhusgaten,Stavern Gravearbeid Storgaten MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 29.01.2018 30.03.2018
18/2955 Sagrønningen Gravearbeid sagrønningen H & K SANDNES AS 31.01.2018 30.04.2018
18/2957 Parkalleen 25 Gravearbeid Parkalleen OLAV KRISTIAN OPPEDAL 31.01.2018 30.05.2018
18/2958 Veilys Farriseidet Gravearbeid Nesjarveien Eikeveien Kleiverveien Bjørkeveien Granveien Seljeveien STENSVOLD ANLEGG AS 05.02.2018 30.04.2018
18/2960 Rekkeviksløkka 32 Skjøte kabel til kabelskap Gravearbeid Rekkevikløkka ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 05.02.2018 26.02.2018
18/2961 Sette ned kum,grave for fiber,Torstrands Torg 8F,Larvik,Eltel Gravearbeid Torstrands Torg MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 05.02.2018 15.03.2018
18/2963 Sette ned kum,Skjøtehull,Hegdalveien 64,Larvik,Eltel Gravearbeid Hegdalveien MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 05.02.2018 15.03.2018
18/2968 Larvik Torg- Fontene Gravearbeid Torget HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS 05.02.2018 01.06.2018
18/2966 Løveskogen Utbedring Gravearbeid Løveskogen ENTREPRENØRTEKNIKK AS 06.02.2018 30.03.2018
18/2969 Mellomhagen 44 Gravearbeid Mellomhagen H & K SANDNES AS 14.02.2018 28.09.2018
18/2971 Sars gate 9 - Vannlekkasje (Stensvold) Gravearbeid Sartz gate TOM HVAAL AS 12.02.2018 26.02.2018
18/2972 Rep.Avløp Gravearbeid Fosserødåsen LARVIK KOMMUNE 13.02.2018 02.03.2018
< 1 2 3 4 >
©2018 Geomatikk as