Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/3429 Anne Gulvik Holmsen Gravearbeid Kongegata TL MASKIN Tore Larsen 31.07.2018 01.10.2018
18/3433 Vannlekkasje Gravearbeid Strandveien LARVIK KOMMUNE 01.08.2018 28.09.2018
18/3434 Guriskogen VA Gravearbeid Sølvstråveien KAARE MORTENSEN AS 13.08.2018 01.09.2019
18/3436 Stavern sentrum VA Sogneprest H gate Gravearbeid Sogneprest Herlofsens gate GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3437 Stavern sentrum VA ledning Otter Steensgate Gravearbeid Otter Steens gate GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3438 Stavern sentrum VA K.A Torgersensgate Gravearbeid K A Torgersens gate GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3439 Stavern sentrum VA Gravearbeid Rådhusgaten Rådhusgaten GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3440 Stavern sentrum VA Kommandør Herbst gate Gravearbeid Kommandør Herbst gate GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3441 Stavern sentrum VA Torsrødveien Gravearbeid Torsrødveien GEOSTRØM AS 13.08.2018 31.08.2018
18/3444 williams hovland Gravearbeid Brageveien EVEN BRYNJULF EVENSEN 06.08.2018 31.10.2018
18/3445 Omr. Østbyveien - Husebyveien 166 Gravearbeid Husebyveien TOM HVAAL AS 09.08.2018 09.09.2018
18/3447 Buggesgate 19a Gravearbeid Bugges gate HALLE STEINAR 07.08.2018 07.09.2018
18/3449 El kabel Mellomhagen 44 Gravearbeid Mellomhagen H & K SANDNES AS 08.08.2018 29.09.2018
18/3450 Garasje Gravearbeid Tyriveien OLE MARTIN LANNER 13.08.2018 03.09.2018
18/3451 Lysheim VVA Gravearbeid Gamle Stavernsveien H & K SANDNES AS 10.08.2018 31.12.2018
18/3453 Vannlekkasje og kortslutte septikk Gravearbeid Sigurds gate TOR ERLING ANDERSEN AS 13.08.2018 28.09.2018
18/3455 ny enebolig Gravearbeid Gnr/Bnr: 2005/1268 OLE M MANVIK 20.08.2018 31.12.2018
18/3459 Gårdsplass Gravearbeid Mesterfjellveien OLE MARTIN LANNER 14.08.2018 20.08.2018
18/3460 Trekullveien 16 Gravearbeid Trekullveien KAARE MORTENSEN AS 15.08.2018 30.09.2018
18/3461 Milåsfaret 6 Gravearbeid Milåsfaret KAARE MORTENSEN AS 20.08.2018 30.09.2018
18/3462 Siebel 99673043 (Solliveien 22 Stavern) Gravearbeid Solliveien GDA AS 15.08.2018 28.09.2018
18/3463 SIEBEL 99673047 (Malmgrenveien 9A) Gravearbeid Malmgrenveien GDA AS 15.08.2018 28.09.2018
18/3481 Torget 8 Gravearbeid Torget KAARE MORTENSEN AS 15.08.2018 30.09.2018
18/3540 105790 Skaubakken 14 Stavern Gravearbeid Skaubakken LÅGEN MASKIN AS 16.08.2018 28.09.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as