Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/762 Etablering av sluk Gravearbeid Kleiverveien KAARE MORTENSEN AS 02.10.2017 27.10.2017
17/769 Rekkeviks gate 31 Gravearbeid Rekkeviks gate SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 26.09.2017 22.12.2017
17/775 Skrenten 38 Gravearbeid Skrenten H & K SANDNES AS 16.10.2017 30.11.2017
17/777 Vinjesvei Gravearbeid Heibergs gate H & K SANDNES AS 29.09.2017 31.10.2017
17/778 Ny VA Kaupangåsen Gravearbeid Kaupangåsen ARNE OLAV LUND AS 04.10.2017 01.05.2018
17/783 Larvik Kirke Gravearbeid Kirkestredet H & K SANDNES AS 29.09.2017 03.11.2017
17/784 Rette opp kabelskap Frøyhovveien 8 Gravearbeid Frøyhovveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 12.10.2017 23.10.2017
17/787 Skreppestadveien 71 Gravearbeid Oreveien H & K SANDNES AS 09.10.2017 30.11.2017
17/791 Greveveien 27 Gravearbeid GREVEVEIEN ENTREPRENØRFIRMA FREDRIK PETTERSEN 25.09.2017 31.10.2017
17/792 Bytte vannkum Gravearbeid Øvre Bøkeligate LARVIK KOMMUNE 10.10.2017 23.11.2017
17/796 Frams vei 2a Gravearbeid Frams vei H & K SANDNES AS 11.10.2017 30.11.2017
17/803 Bytte defekt brannhydrant Gravearbeid Kalliåsen LARVIK KOMMUNE 12.10.2017 24.11.2017
17/804 C J Andersens vei 2 Gravearbeid C J Andersens vei SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 10.10.2017 10.01.2018
17/812 Stikkledning Sportsveien 22 Gravearbeid Sportsveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 12.10.2017 27.11.2017
17/815 Vannlekkasje Verningen Gravearbeid Gamle Ravei LARVIK KOMMUNE 12.10.2017 23.11.2017
17/820 Vannledning Hammerdalen Gravearbeid Eidgata H & K SANDNES AS 16.10.2017 17.11.2017
17/825 Tiurveien 13 Gravearbeid Tiurveien OLAV KRISTIAN OPPEDAL 17.10.2017 30.11.2017
17/827 Møllebakken 28 Gravearbeid Møllebakken ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 16.10.2017 10.11.2017
17/829 Amundrødveien 50 Gravearbeid Amundrødveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 20.10.2017 15.11.2017
17/833 Husebykroken-blending av anboringer i vei Gravearbeid Hudebykroken BJØRN & ØYVIND TVETER AS 18.10.2017 16.05.2018
17/834 Torstand Barnehage Gravearbeid Frankendalsgata H & K SANDNES AS 19.10.2017 01.12.2017
< 1 2 3 4
©2017 Geomatikk as