Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18141
Registrert 05.07.2019
Firma Viken Fiber AS
Start 31.08.2019
Slutt 24.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn Elstrøm
Kontakt telefon 48140830
Arbeidets art Fiberkabel for FTTH i Kaupang. Alle traseer vises i tegnekartet, men i vedlagte .pdf er det kun de stiplede lilla, grønne og sorte linjene som er ny graving. Det skal brukes luftnett der det er mulig, og Viken fiber er i dialog med kulturminnevernet i Vestfold fylkeskommune. Det er ingen kommunale veier i området.