Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18513
Registrert 27.08.2019
Firma SKAGERAK NETT AS
Start 23.09.2019
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sol Fossen
Kontakt telefon 93676030
Arbeidets art Strømforsyning til Søndersrød hageby, 45 nye boenheter.