Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18897
Registrert 24.09.2019
Firma Larvik kommune VA
Start 17.10.2019
Slutt 06.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Bodo Havelberg
Kontakt telefon 91713640
Arbeidets art Vann og avløpsanlegg