Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19360
Registrert 27.11.2019
Firma Skagerak Nett
Start 02.12.2019
Slutt 06.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anders Berger
Kontakt telefon 35902236
Arbeidets art Grave stikkabel til ny tommansbolig i Gamle Stavernsveien 43.