Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19476
Registrert 14.11.2019
Firma SKAGERAK NETT AS
Start 25.11.2019
Slutt 16.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anders Berger
Kontakt telefon 35902236
Arbeidets art Ny stikkledning til Gjærdal 7