Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19717
Registrert 16.12.2019
Firma Skagerak Nett
Start 13.01.2020
Slutt 31.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Olav Fredriksen
Kontakt telefon 91545008
Arbeidets art For Skagerak Nett. Omlegging fra Lavspent luftnett til kabelanlegg, samt utskifting av Hsp kabel