Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 19735
Registrert 19.12.2019
Firma Viken Fiber AS
Start 13.01.2020
Slutt 31.03.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Odd Klausen
Kontakt telefon 95238788
Arbeidets art Graving fiberør