Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20244
Registrert 06.02.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 03.03.2020
Slutt 08.05.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Svein Kløvstad
Kontakt telefon 40724680
Arbeidets art Grave fiberrør fra eksisterende kum og inn til Torget 2A