Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20402
Registrert 20.02.2020
Firma Skagerak Nett
Start 21.02.2020
Slutt 01.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Petter Evensen
Kontakt telefon 90110008
Arbeidets art Høyspent trase parallelt med fiber trase