Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20631
Registrert 25.03.2020
Firma Telenor Norge AS
Start 27.03.2020
Slutt 30.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Amund Sivertsen
Kontakt telefon 92203100
Arbeidets art Graving av rør til fiberanlegg i veg Foldvikskogen