Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/3020 Mangelrødåsen 19 Gravearbeid Mangelrødåsen SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 07.03.2018 20.12.2019
18/3159 Gartnerløkka boligfelt Gravearbeid Rekkevikløkka BJØRN & ØYVIND TVETER AS 04.05.2018 31.12.2020
18/3550 Bøkelia VVA anlegg etappe 1 Gravearbeid Gårdsbakken KAARE MORTENSEN AS 20.08.2018 30.09.2020
18/3917 Mangelrødåsen 13 Gravearbeid Mangelrødåsen SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 03.12.2018 20.12.2019
19/9 Bøklia VVA etappe 1 Gravearbeid Øvre Bøkligate KAARE MORTENSEN AS 01.11.2018 01.09.2020
19/15 Rekkehus Guriskogen Gravearbeid Gjøksyreveien H & K SANDNES AS 14.01.2019 30.09.2020