Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/509 Larvik 4 10 /10 Gravearbeid Tverrgata GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/510 Larvik 4 11/10 Gravearbeid Nedre Tverrgate GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/512 Larvik 4 13/10 Gravearbeid Øvre Eidstredet GS-MASKIN AS 24.06.2019 30.11.2020
19/513 Larvik 4 14/10 Gravearbeid Eidgata GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/514 Larvik 5 4/10 Gravearbeid Vestregata GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/515 Larvik 5 5/10 Gravearbeid Bekkegata GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/516 Larvik 5 6/10 Gravearbeid Bekkestredet GS-MASKIN AS 19.07.2019 30.11.2020
19/551 Solstad-Varden Gravearbeid Vardesvingen, Steinveien, Solstadveien ARNE OLAV LUND AS 19.08.2019 14.09.2020
19/629 Stavern torg Rådhusgaten Gravearbeid Rådhusgaten H & K SANDNES AS 09.09.2019 28.05.2021
19/631 Stavern torg - Rådhusgaten Gravearbeid Tollbodgaten H & K SANDNES AS 06.09.2019 28.05.2021
19/692 Brakkerigg Løveskogen Utvikling Gravearbeid Løveskogen H & K SANDNES AS 23.09.2019 30.11.2020
19/759 Søndersrød Hageby Gravearbeid Søndersrødveien H & K SANDNES AS 09.10.2019 30.10.2020
19/786 Brakkerigg Solstad-Varden Gravearbeid Utsiktsveien ARNE OLAV LUND AS 02.09.2019 03.03.2021
19/812 Midlertidig avkjøring Gravearbeid Fagerliveien H & K SANDNES AS 28.10.2019 04.09.2020
19/922 Lillejordet VVA Gravearbeid Lillejordet H & K SANDNES AS 02.12.2019 30.10.2020
19/960 Stavern torg Rådhusgaten Gravearbeid Rådhusgaten, K A Torgersens gate H & K SANDNES AS 10.12.2019 30.06.2021
19/967 Ryllikveien 2 - 4 Gravearbeid Linneaveien, Liljeveien, Soleieveien, Ryllikveien, Anemoneveien, Violveien, Ryllikveien GS-MASKIN AS 16.12.2019 30.11.2020
19/972 Fagerliveien - Sportsveien VVA-anlegg Gravearbeid Fagerliveien ENTREPRENØRFIRMA Haakon Skuggedal 06.01.2020 31.12.2020
19/979 Stavern Torg - Rådhusgaten Gravearbeid Tollbodgaten H & K SANDNES AS 02.01.2020 04.06.2021
20/95 Torpevn. 89 Gravearbeid Torpeveien H & K SANDNES AS 06.02.2020 29.08.2020
20/96 Stavern torg / Rådhusgaten VA Gravearbeid Kommandør Herbst gate H & K SANDNES AS 04.02.2020 04.05.2021
20/98 Grandkvartalet VVA - Fase 1.1 Gravearbeid Storgata, Romberggata, Brannvaktsgate MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.02.2020 30.11.2020
20/104 Vannlekkasje Gravearbeid Ringveien LARVIK KOMMUNE 05.02.2020 01.09.2020
20/117 Fasanveien 4 Gravearbeid Fasanveien SUNDET TRANSPORT OG GRAVING ANS 17.02.2020 23.12.2020
20/118 Steinmur Askeladdveien Gravearbeid Askeladdveien Arne Olav Lund A/S 17.02.2020 30.12.2020
Viser 26 - 50 av 151 < 1 2 3 4 .. 7 >