Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/3020
Entreprenør SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS
Start 07.03.2018
Slutt 29.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mangelrødåsen 12 -23
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2018
Tittel Mangelrødåsen 19
Byggherre
Kontaktperson: Kristian Røed (tlf.: 41274372)
Stedsansvarlig
Svein Åge Sundet (tlf.: 99624653)
Ansvarshavende
Glenn-Åge S Kalleberg (tlf.: 97664455)