Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/3917
Entreprenør SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS
Start 03.12.2018
Slutt 20.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Mangelrødåsen 4 -13
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.11.2018
Tittel Mangelrødåsen 13
Byggherre
Kontaktperson: Kamil Urbaniak (tlf.: 981 39 117)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Svein Åge Sundet (tlf.: 99624653)