Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/15
Entreprenør H & K SANDNES AS
Start 14.01.2019
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gjøksyreveien 12 -34
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.01.2019
Tittel Rekkehus Guriskogen
Byggherre
Kontaktperson: Guriskogen AS Guriskogen AS (tlf.: 97595166)
Stedsansvarlig
Geir Øyen (tlf.: 90036295)
Ansvarshavende
Klaus Øyen (tlf.: 91144455)