Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/551
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 19.08.2019
Slutt 01.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Solstadveien 1 -45
Vardesvingen 1 -13
Steinveien 12 -27
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.08.2019
Tittel Solstad-Varden
Byggherre
Organisasjon: LARVIK KOMMUNE (orgnr.: 948930560)
Kontaktperson: Dler Jaf (tlf.: 46917400)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Marius Johansen (tlf.: 48022322)