Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/249
Entreprenør H & K SANDNES AS
Start 16.04.2020
Slutt 28.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gamle Stavernsveien 165 -177
Søknad gjelder Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.04.2020
Tittel Lillejordet 751
Byggherre
Organisasjon: LARVIK KOMMUNE (orgnr.: 948930560)
Kontaktperson: Dler Jaf (tlf.: 33171000)
Stedsansvarlig
Geir Øyen (tlf.: 90736295)
Ansvarshavende
Jarle Holt (tlf.: 90778700)