Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/3777 Helgeroaveien 82 Gravearbeid Helgeroveien LARSEN MASKIN AS 21.09.2018 01.12.2018
18/3783 Omr. Sentrum Øst - Mesterfjellveien Gravearbeid Mesterfjellveien TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3784 Omr. Sentrum Øst - Parkaleèn Gravearbeid Parkalleen TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3785 Omr. Sentrum Øst - Sverres gate Gravearbeid Sverres gate TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3786 Meldalsvei 1b Gravearbeid Meldalsvei MIKKELSEN & MIKKELSEN AS 26.09.2018 06.12.2018
18/3787 Omr. Sentrum Øst - Byskogstredet Gravearbeid Byskogstredet TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3788 Omr. Sentrum Øst - Castbergsgate Gravearbeid Castbergs gate TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3789 Omr. Sentrum Øst - Fogs gate Gravearbeid Fogs gate TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3790 Omr. Sentrum Øst - Furuveien Gravearbeid Furuveien TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3791 Omr. Sentrum Øst - Heibergs gate Gravearbeid Heibergs gate TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3794 Omr. Sentrum Øst - Byskogveien Gravearbeid Byskogveien TOM HVAAL AS 24.09.2018 31.12.2018
18/3796 Brattåsveien 40 Gravearbeid Tæråsveien Nyveien SVARTANGEN MASKIN AS 27.09.2018 21.12.2018
18/3805 Graving for legging av ny Fiber Gravearbeid vardeveien GDA AS 28.09.2018 26.11.2018
18/3806 Marius brygge Gravearbeid Kanalgata KAARE MORTENSEN AS 01.10.2018 30.11.2018
18/3807 Løkka og Faret stolpeskift Gravearbeid Faret KAARE MORTENSEN AS 04.10.2018 31.12.2018
18/3818 Nansetgata og Faret Stolpeskift Gravearbeid Nansetgata KAARE MORTENSEN AS 04.10.2018 31.12.2018
18/3819 Nordbyvn Stolpeskift Gravearbeid Nordbykammen KAARE MORTENSEN AS 04.10.2018 31.12.2018
18/3820 Skiringssalsgata Stolpeskift Gravearbeid Skiringsalsgata KAARE MORTENSEN AS 04.10.2018 31.12.2018
18/3822 Herman Wildenveysgate 17B Gravearbeid Herman Wildenveys gate SUNDET TRANSPORT OG GRAVING AS 02.10.2018 21.12.2018
18/3826 Berganmoen - Viken Fiber Gravearbeid Lågendalsveien GDA AS 08.10.2018 30.11.2018
18/3827 Leiv Erikssons vei 58 Gravearbeid Leiv Eirikssons vei KAARE MORTENSEN AS 10.10.2018 31.12.2018
18/3828 Sentrum Gravearbeid Greveveien KAARE MORTENSEN AS 10.10.2018 31.12.2018
18/3835 Berg skole - HCparkeringsplasser Gravearbeid Søndersrødveien KAARE MORTENSEN AS 11.10.2018 01.12.2018
18/3837 Holmejordetveien 12 Gravearbeid Holmejordetveien TOM HVAAL AS 11.10.2018 30.11.2018
< 1 2 3 4 5 >
©2018 Geomatikk as