Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/923 Stavern torg Rådhusgaten VVA Gravearbeid Blokkhusveien H & K SANDNES AS 23.10.2020 30.04.2021
20/924 Mellomhagen P3568/O.nr 1641 Gravearbeid Kikkut, Mellomhagen, Kaupangveien KIM STEINSHOLT AS 26.10.2020 26.02.2021
20/939 Hem Kirkevei 20, Svarstad Gravearbeid Hem kirkevei STENSVOLD ANLEGG AS 02.11.2020 29.01.2021
20/952 50082 Valby - fortetting del 1 Gravearbeid Grønnebergveien TOM HVAAL AS 02.11.2020 14.05.2021
20/953 50082 Valby - fortetting del 2 Gravearbeid Håvardsteinveien, Ridesteinveien, Storsteinveien, Kulesteinveien, Brynesteinveien, Bautasteinveien, Runesteinveien TOM HVAAL AS 02.11.2020 14.05.2021
20/954 50082 Valby fortetting - del 3 Gravearbeid Husebyveien, Husebyskogen TOM HVAAL AS 02.11.2020 14.05.2021
20/955 50082 Valby fortetting - del 4 Gravearbeid Borgerstueveien, Vikveien, Olav Flætens vei, Stephansens vei, Tingveien TOM HVAAL AS 02.11.2020 14.05.2021
20/964 Endring av støttemur Gravearbeid Grenseveien BR.HANSEN MASKIN AS 03.11.2020 30.06.2021
20/967 Viken Fiber Nordveien 13 Gravearbeid Nordveien SKOPPUM GRUNNARBEID AS 03.11.2020 15.04.2021
20/968 Viken Fiber Stokkeskoghavna 1 Gravearbeid Stokkeskoghavna SKOPPUM GRUNNARBEID AS 03.11.2020 20.04.2021
20/970 Viken Fiber Signalveien 2 Gravearbeid Signalveien SKOPPUM GRUNNARBEID AS 03.11.2020 20.04.2021
20/979 Guriskogen 96 Gravearbeid Sølvstråveien SUNDET TRANSPORT OG GRAVING ANS 05.11.2020 31.05.2021
20/980 Torpelia 189 Gravearbeid Torpeløkka SUNDET TRANSPORT OG GRAVING ANS 16.11.2020 09.07.2021
20/985 Innkjøring Treshowsgate 11 Gravearbeid Treschows gate KAARE MORTENSEN AS 01.12.2020 03.02.2021
20/999 Viken Fiber Vestveien 41 Gravearbeid Vestveien SKOPPUM GRUNNARBEID AS 10.11.2020 20.04.2021
20/1011 Steinsnesgaten - Manglende rør Keiseraas Gravearbeid Steinsnesgaten KRISTIANSAND MASKIN AS 11.11.2020 30.04.2021
20/1014 halsegata 77 Gravearbeid Halsegata LIBERG AS 16.11.2020 14.05.2021
20/1015 Sandvika Gravearbeid Sandvika OLAV KRISTIAN OPPEDAL 17.11.2020 30.06.2021
20/1016 Hovlandveien 80 Gravearbeid Hovlandveien H & K SANDNES AS 30.11.2020 28.05.2021
20/1033 Båtveien Gravearbeid Båtveien H & K SANDNES AS 16.11.2020 30.06.2021
20/1035 Sleipneveien 84 Gravearbeid Sleipneveien H & K SANDNES AS 23.11.2020 30.04.2021
20/1036 Viken Fiber Nordveien 5 Gravearbeid Nordveien SKOPPUM GRUNNARBEID AS 16.11.2020 20.04.2021
20/1051 01675 Rambergveien VA Gravearbeid Ringveien TORE HARALDSTAD & CO AS 18.11.2020 01.06.2021
20/1054 Viken Fiber Gamle Kongevei 28 Gravearbeid Amtmann Michelets vei, Gamle Kongevei SKOPPUM GRUNNARBEID AS 17.11.2020 20.04.2021
20/1055 Viken Fiber Diriks Vei 17 Gravearbeid Diriks Vei SKOPPUM GRUNNARBEID AS 17.11.2020 20.04.2021
Viser 51 - 75 av 149 < 1 2 3 4 5 6 >