Gravesøknader i Larvik kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Larvik kommune

Graving i Larvik kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.larvik.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/1235 Fiber graving Gravearbeid Tanumveien HAGE AS 05.01.2021 28.05.2021
20/1236 VA Skrenten 48A, Larvik Gravearbeid Skrenten STENSVOLD ANLEGG AS 04.01.2021 01.06.2021
21/2 9213 Kvelde industri Gravearbeid Holmfossveien KAARE MORTENSEN AS 04.01.2021 31.01.2021
21/3 Fuglestiveien 13 onr1814 pnr6056 Gravearbeid Fuglestien KIM STEINSHOLT AS 08.01.2021 26.02.2021
21/4 olsokveien pnr3567 Gravearbeid Olsokveien KIM STEINSHOLT AS 08.01.2021 26.02.2021
21/7 9114 Lakseveien Gravearbeid Lakseveien KAARE MORTENSEN AS 06.01.2021 31.01.2021
21/9 9404 Sky Gravearbeid Kleiverveien KAARE MORTENSEN AS 06.01.2021 31.01.2021
21/11 Grevleløkka 29,31 Gravearbeid Gnr/Bnr: 4040/218 SAURO RØRMONTASJE AS 18.01.2021 31.08.2021
21/12 Bytte gatesluk Gravearbeid Kveldeveien LARVIK KOMMUNE 12.01.2021 11.02.2021
21/35 Skogveien Gravearbeid Skogveien OLAV KRISTIAN OPPEDAL 13.01.2021 01.06.2021
21/36 Romberggata, slitelag og gjenstående fortau Gravearbeid Romberggata, Prinsegata MARTHINSEN & DUVHOLT AS 10.02.2020 31.12.2022
21/38 Gunnar Reiss Andersensgt. 8 - Graving i vei Gravearbeid Gunnar Reiss-Andersens gate TORE HARALDSTAD & CO AS 13.01.2021 14.05.2021
21/41 Ny bolig helgeroa Gravearbeid Gnr/Bnr: 4094/208 BR.HANSEN MASKIN AS 18.01.2021 01.09.2021
21/42 Vannlekkasje Gravearbeid Håkons gate LARVIK KOMMUNE 13.01.2021 31.05.2021
21/43 Kaupangveien vis a vis 148 -GS vei Gravearbeid Sandvika LARVIK KOMMUNE 14.01.2021 31.05.2021
21/46 Vannlekkasje Gravearbeid Steinsnesgaten LARVIK KOMMUNE 14.01.2021 01.06.2021
21/57 Skifte vannkum Gravearbeid Markveien LARVIK KOMMUNE 25.01.2021 01.06.2021
21/59 Båtveien Gravearbeid Båtveien H & K SANDNES AS 21.01.2021 30.11.2021
21/60 Fuglestein 14 Gravearbeid Fuglestien Arne Rød & CO AS 21.01.2021 31.05.2021
21/64 Skifte vannkum Gravearbeid Sophus Bugges vei LARVIK KOMMUNE 27.01.2021 01.06.2021
21/65 GS vei mellom Nordbyveien og Nordre Hagavei (Hagaveien) Gravearbeid Gnr/Bnr: 2005/10 LARVIK KOMMUNE 27.01.2021 12.02.2021
21/67 Sigurdsgate 22, Larvik Gravearbeid Sigurds gate STENSVOLD ANLEGG AS 26.01.2021 01.06.2021
21/70 Iver Jernskjeggs vei 12 asf, Larvik Gravearbeid Iver Jernskjeggs vei KAARE MORTENSEN AS 27.01.2021 31.05.2021
21/72 vannlekkasje skrenten 20 Gravearbeid skrenten LARVIK KOMMUNE 26.01.2021 26.05.2021
Viser 126 - 149 av 149 < 1 .. 4 5 6